Home

Fiançament


Caució i Fiançament

 

GENERALI Fiançament


És l'assegurança destinada a les empreses promotores que perceben quantitats a compte dels compradors d'habitatges mentre se n'està fent la construcció.

S'assegura als compradors d'habitatges la devolució de les quantitats (més els interessos legals) que s'hagin anticipat al promotor abans i/o durant la construcció dels habitatges, en el cas que la construcció no s'iniciï o que no s'acabi en el termini previst, i el promotor no retorni les bestretes percebudes dels compradors.

Es tracta d'una assegurança obligatòria que han de subscriure tots els promotors d'habitatges.

No esperis més, demana un pressupost d'aquesta assegurança online i el teu Agent es posarà en contacte amb tu tan aviat com sigui possible. Si no disposes d'Agent, pots escollir-ne el teu entre els més propers al teu domicili. Comença a formar part de la gran família de GENERALI!
 
Contractar assegurança online - Generali