Home

Warning lottery fraud

Avís sobre presumpte frau loteria
 

Avís sobre una suposada Loteria de Generali

Hem estat alertats sobre l'existència de cartes i correus electrònics fraudulents que associen la marca Generali a una suposada loteria i que inciten els seus destinataris a proporcionar les dades bancàries. Generali li agraeix que posi aquests correus, si és que n'ha rebut, en coneixement dels nostres serveis jurídics per tal d'impulsar el cessament d'aquesta activitat fraudulenta.
 
Generali no organitza cap loteria

Generali no organitza cap loteria a cap país del món.

Què ha de fer si rep una comunicació d'aquest tipus?

  • No ha d'oferir, de cap de les maneres, les seves dades personals o bancàries.
  • No hi obri els fitxers adjunts: poden contenir virus.
  • Avisi immediatament el nostre servei de detecció de fraus per tal que puguem intervenir davant les autoritats competents i impulsar el cessament d'aquestes pràctiques il·legals i perilloses. Per a això, n'hi ha prou que ens remeti la comunicació que hagi rebut a l'adreça següent: info.es@generali.com


WARNING LOTTERY FRAUD

We have been alerted about the existence of letters and fraudulent emails that associate the social name of Generali with a lottery that incites their participants to offer their bank account details and/or a sum of money prior to getting the lottery prize. If you are aware of this fraud, Generali will thank you dispatching those fraudulent communications to our legal affairs department in order to terminate this criminal activities.

Generali does not organize any kind of lottery

Generali does not organize any lottery in none of the countries that operates as insurance company.

What should you do if you recive this kind of communications?

  • Do not disclose your contact or bank account details.
  • Do not open files attached to these emails as they may contain viruses.
  • Contact immediately our Company so we can inform the Spanish authorities in order to terminate with these fraudulent acts.If you have received any fraudulent communication, please send them to our email address: info.es@generali.com