Home

Assistència llar

902 33 34 33
 

Assistència en llar - Generali Assegurances


Què és l'Assistència?

És el servei que presta Generali mitjançant el qual s'encarrega de l'enviament d'empreses reparadores qualificades, o de posar en contacte l'assegurat amb organismes judicials o altres entitats especialitzades en certes matèries segons les garanties contractades, amb la finalitat, d'una banda, d'evitar la recerca d'un professional en cas de sinistre i, de l'altra, de garantir la celeritat en la gestió del sinistre.

Dins de l'Assistència, Generali distingeix entre diversos tipus d'assistència:


1. Servei de reparació

En cas de sinistre cobert per la pòlissa i dins de les garanties contractades, Generali posa al seu servei la disponibilitat d'un professional qualificat per dur a terme les reparacions necessàries en virtut dels danys ocasionats tant en el continent com en el contingut, sempre que estiguin contractats.

En aquest cas, assumeix el cost de reparació (mà d'obra, desplaçament i materials), dins dels límits que estableixen les garanties contractades.

Assumeix Generali el cost de reparació per reposar el pany del meu habitatge en cas de pèrdua o robatori de les claus?

Generali, mitjançant el servei de serralleria d'urgència, presta el servei d'enviar un professional qualificat per restablir el pany d'accés a l'habitatge, i assumeix el cost íntegre de la reparació, és a dir, desplaçament, mà d'obra i materials del professional, dins dels límits contractats en la garantia de serralleria d'urgència / canvi de pany.


Assumeix Generali el cost de reparació per restablir la llum, en cas que la meva casa, local o edifici se n'hagués quedat sense com a conseqüència d'una tempesta elèctrica?

Generali, mitjançant el servei d'electricitat d'urgència, presta el servei d'enviar un professional qualificat per restablir el servei d'electricitat, i assumeix el cost íntegre de la reparació, és a dir, desplaçament, mà d'obra i materials del professional.


Assumeix Generali el cost de reparació en cas de ruptura de canonada o embús de les conduccions del meu local, llar o edifici?

Generali, mitjançant el servei de fontaneria d'urgència, presta el servei d'enviar un professional qualificat per reparar la canonada sinistrada o , si escau, d'un camió cisterna per procedir al desembussament de les canonades afectades, i assumeix el cost íntegre de la reparació, és a dir desplaçament, mà d'obra i materials del professional.


2. Servei d'assistència

En cas de sinistre no cobert per la pòlissa, Generali posa al seu servei la disponibilitat d'un professional qualificat per dur a terme les reparacions necessàries en virtut dels danys ocasionats tant en el continent com en el contingut, en aquest cas, sense assumir el cost de reparació (ni la mà d'obra, ni el desplaçament, ni els materials).


Em pot enviar Generali un professional per reparar la cinta de la persiana que s'ha trencat?

Generali li facilita l'enviament d'un professional per procedir-ne a la reparació.


Em pot enviar Generali un professional per reparar la maneta d'una porta?

La Companyia li facilita l'enviament d'un professional per procedir-ne a la reparació.


Assumeix Generali la reposició o reparació d'un llum que ha caigut a terra en netejar-lo?

Generali li facilita l'enviament d'un professional per procedir-ne a la reposició.


3. Servei d'assistència delegada


Es tracta de serveis que Generali presta per mitjà d'empreses especialitzades en determinats serveis o d'organismes jurídics concertats amb la Companyia, sempre que s'hagin contractat les garanties coresponents en pòlissa, assumint Generali el cost del servei prestat per l'empresa o organisme concertat amb la Companyia. Dins de l'assistència hi ha les garanties següents:


a) Assistència per a mascotes i plantes

Els serveis que Generali assumeix, sempre que es tingui contractada la garantia, són els següents:

• Servei d'informació
• Servei d'assessorament
• Gestions per a serveis veterinaris
• Gestions per a altres serveis per a la mascota
• Serveis per a jardins i plantes

b) Servei d'orientació jurídica

Els serveis que Generali assumeix, sempre que es tingui contractada la garantia, són els següents:

• Assessorament jurídic telefònic
• Reclamació de danys i assistència jurídica
• Defensa del consumidor

En aquests casos, Generali posa a la seva disposició un servei d'orientació jurídica mitjançant un gabinet especialitzat, tant si vostè és qui decideix iniciar un procediment judicial o reclamació de danys com si és inculpat o demandat judicialment.

c) Servei de "manetes”

Fins a un màxim de tres hores gratuïtes per servei i un servei per anualitat d'assegurança, l'enviament d'un professional per dur a terme els treballs de manteniment o reparació del seu habitatge següents:

• Penjar cortines, quadres, estenedors, accessoris de bany, miralls, penjadors i barres d'armaris.
• Col·locar lleixes i prestatgeries.
• Tapar petits forats en paret no enrajolada produïts per trepant.
• Instal·lar suports de dutxa de telèfon i la seva connexió, i termofluids que no requereixin modificació elèctrica.
• Posar platines d'acabament: embellidors de sòl (tapajunts en la unió de dos sòls diferents) i protectors de cantonada de paret.
• Posar rivets aïllants en finestres i fixar vidres amb silicona.
• Arreglar o instal·lar persianes enrotllables sense mecanisme i que no s'ocultin en calaix.
• Canviar o instal·lar en portes interiors de fusta tiradors, picaportes, manetes, molls i petits pestells.
• Canviar frontisses en portes petites de mobles de cuina, bany i auxiliars de fusta.
• Muntar mobles en Kit.
• Encolar cadires, taules i llits de fusta.
• Col·locar o canviar embellidors d'endolls i interruptors, bombetes, tubs de neó, fluorescents i encebadors.
• Instal·lar llums, aplics o plafons, sempre que no calgui modificar el cablejat.
• Ajustar aixetes soltes i canviar-ne les sabates, si en duen.
• Purgar radiadors.
• Segellar amb silicona juntes de banyera, dutxa, lavabo i aigüera.


Com puc contactar amb l'assistència i quin és l'horari?

La via de contacte per sol·licitar la prestació del servei és per mitjà del telèfon d'atenció del client 902 33 34 33, és un servei que es presta 365 dies a l'any i 24 hores al dia.