Home

Assegurança de vida i accidents

Assegurança accidents

Vida i accidents – Assegurances vida - Generali assegurances


Aquesta assegurança de vida i accidents t'ajuda en els moments més difícils i, per això, et permet tenir el suport de diferents serveis d'una companyia líder com és Generali.

En cas de accidents els clients de GENERALI que tenen contractada una assegurança de vida i accidents disposen de diferents serveis que poden ser sol·licitats gratuïtament: gestoria per defunció, de assistència personal, de segona opinió mèdica, de simulació de Seguretat Social i serveis de registre de contractes d'assegurances per defunció.

Coneix amb detall tots els avantatges que t'ofereix ser client d'una gran companyia. Gaudeix de la tranquil·litat de comptar amb GENERALI.