Home

Responsabilitat Social

 

Responsabilitat Social Corporativa


El Grup Generali a Espanya està fent un esforç considerable en el desenvolupament i compromís de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa amb accions dirigides a satisfer els compromisos que hem assumit amb els nostres diferents grups d'interès (Empleats, Mediadors, Clients, Proveïdors, Accionistes i Societat).

L'estratègia del Grup en matèria de Responsabilitat Social té les prioritats i eixos d'actuació següents: 

Responsabilitat Social Corporativa
 

  • Creixement Sostenible: assegurar l'èxit empresarial a llarg termini.
  • Empleats: promoció del desenvolupament professional i personal.
  • Suport Comunitats: suport social, cultural i patrocini.
  • Impacte Mediambiental: estalvi energètic, reducció del consum d'aigua i paper, i de residus i emissions de gasos d'efecte hivernacle.
El Grup considera que la relació amb els seus grups d'interès és fonamental i s'ha de basar en els drets humans, laborals i personals.