Home

Generali Accidents Express Familiar Fàcil


Cobertures Assegurança Accidents Express Familiar Fàcil

Cobertures
 


Defunció per Accident (*)

Garanteix el pagament de:

- Un capital de fins a 150.000 € si ​​l'assegurat mor per causa d'un accident.
- I una renda mensual de fins a 1.500 € durant un termini de 5 anys.

En aquesta garantia s'inclou:

Servei de gestoria. Servei per al cas de defunció a causa d'un accident: gestió dels tràmits necessaris que el beneficiari hagi de fer davant les entitats o organismes públics, com ara l'obtenció de documentació oficial referent a la defunció, o la tramitació per a la obtenció de les pensions públiques de viduïtat o orfandat que hagin de ser atorgades per la Seguretat Social.

(*) Per a assegurats fills menors de 23 anys, s'estableix un capital de fins a 3.000 € en concepte de Despeses de Sepeli.

Invalidesa Permanent per Accident (*)

Garanteix el pagament de:
- Un capital de fins a 150.000 € en cas d'invalidesa permanent absoluta o parcial de l'assegurat.
- I una renda mensual de fins a 1.500 € durant un termini de 5 anys.

(*) Per a assegurats fills menors de 23 anys, es garanteix el pagament de:

- Un capital de 60.000 € en cas d'invalidesa permanent absoluta o parcial de l'assegurat.
- I una renda mensual de fins a 600 € durant un termini de 10 anys.

Hospitalització per Accident (no contractable per a fills menors de 23 anys)

Et garanteix el pagament d'un capital diari de fins a 120 € des del primer dia en cas d'internament de l'assegurat en un hospital per causa d'un accident.

Assistència Personal (no contractable per a fills menors de 23 anys)

Mitjançant aquesta garantia es garanteixen les cobertures següents:

- Despeses de transport o repatriació de l'assegurat mort i dels seus familiars.
- Despeses d'estada a l'hospital o hotel de l'acompanyant, en cas d'hospitalització de l'assegurat.
- Despeses de salvament de l'assegurat accidentat.

A més, en cas d'hospitalització per accident, l'assegurat pot demanar, gratuïtament, els serveis a domicili del Servei d'Assistència Personal, com són:

. Servei de Personal de Neteja a domicili
. Servei de Professionals Sanitaris a domicili
. Servei de cura de fills menors de 10 anys, minusvàlids o ascendents de més de 70 anys amb dependència de l'assegurat
. Servei de Farmàcia de Guàrdia
. Despeses d'Assistència Veterinària en cas d'accident de l'animal domèstic de la família
. Servei d'Assessorament Jurídic

Assistència en Viatge. Mitjançant aquesta garantia de contractació opcional es garanteixen les cobertures següents:

- Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts
- Transport o repatriació dels assegurats
- Retorn anticipat de l'assegurat per mort d'un familiar
- Bitllet d'anada i tornada per a un familiar i despeses d'hotel
- Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització a l'estranger
- Despeses per a tractaments odontològics d'urgència a l'estranger
- Despeses de prolongació d'estada en un hotel a l'estranger
- Transport o repatriació de morts i dels assegurats acompanyants
- Recerca i transport d'equipatges i efectes personals
- Enviament de medicaments, documents i objectes personals
- Transmissió de missatges urgents