Home

Assegurança de responsabilitat civil per a empreses

 Assegurança Responsabilitat Civil per a la teva empresa - Empresa

Assegurança Responsabilitat Civil per a la teva empresa

 
GENERALI sap molt bé quines són les teves necessitats i les necessitats de l'empresa. Sabem que pot sorgir qualsevol imprevist que posi en risc no només el negoci, sinó també els seus empleats o directius. Per això, GENERALI ofereix diferents assegurances de responsabilitat civil per a empreses i autònoms:

GENERALI assegurança de responsabilitat civil és un instrument per fer front a responsabilitats que et puguin ser imputades, ja sigui com a directiu, com a empresari o com a autònom, en l'exercici de la teva activitat professional. També per complir amb obligacions contractuals o normatives i per als que estiguin exposats a provocar danys mediambientals.

GENERALI assegurança d'assistència Jurídica Empreses és una assegurança destinada a prestar els serveis d'assistència extrajudicial a l'assegurat i a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment judicial, administratiu o arbitral.

GENERALI assegurança de Retirada de Carnet és una modalitat d'assegurança destinada a cobrir totes les despeses en què pugui incórrer l'assegurat en qualitat de conductor d'un vehicle automòbil en un procediment administratiu, judicial o arbitral.

GENERALI assegurança per a Consellers i directius s'adreça ​​als alts càrrecs d'empreses i entitats, fins i tot accionistes, per protegir el seu patrimoni personal de reclamacions de tercers, o d'altres relacionades amb la seva gestió professional com a directius.

GENERALI assegurança d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives és una modalitat d'assegurança dirigida a donar compliment a l'obligatorietat d'assegurament que estableixen diverses legislacions autonòmiques (Andalusia, València, Catalunya, etc.) per a les empreses que participen en l'organització i celebració d'espectacles públics i activitats recreatives.

GENERALI assegurança de mercaderies perilloses s'adreça ​​a empreses i professionals del transport de mercaderies perilloses, adaptada al Reial Decret 2115/1998, de 2 d'octubre, sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR).

Assegurança de responsabilitat Civil General és l'assegurança d'indemnització per danys causats a tercers que ofereix el nivell més alt possible de cobertura asseguradora a les persones físiques i jurídiques que operen tant en el sector industrial com en pràcticament tots els àmbits de l'economia.


GENERALI assegurança de responsabilitat Civil per a Empreses i Autònoms dóna resposta a les necessitats d'assegurament de les PIME i els treballadors autònoms, i proporciona la protecció adequada enfront de reclamacions per danys causats a tercers.

GENERALI assegurança de Riscos mediambientals garanteixen la responsabilitat civil per contaminació mediambiental en les seves diferents modalitats, adaptades en les seves condicions a totes aquelles activitats potencialment contaminants, causants de danys a tercers i a l'entorn natural.

GENERALI Segons trams s'adreça ​​a assegurats que requereixen contractar capitals molt superiors al que normalment ofereix el mercat assegurador. La raó de la seva contractació sol ser la necessitat de límits més alts a causa d'obligacions contractuals o normatives.
No ho dubtis més, demana un pressupost d'aquesta assegurança online. El teu Agent es posarà en contacte amb tu tan aviat com sigui possible i podràs formar part de la gran família de GENERALI. Si no disposes d'Agent, pots escollir-ne un entre els més propers al teu domicili.

GENERALI ofereix l'assegurança de Responsabilitat Civil més completa per a la teva empresa, pots aconseguir-ne més informació dins dels seus avantatges y cobertures.

Contractar assegurança online - Generali