Home

Assegurances per a cotxes d'empresa

Assegurances Cotxes Empresa Online - Generali

GENERALI disposa de productes dissenyats especialment per donar cobertura a flotes de vehicles tant per a Empreses amb un sol prenedor com per a col·lectius amb característiques comunes que permetin establir condicions unificades i especials per la seva condició.

Es consideren flotes els "col·lectius tancats" de vehicles on hi ha més de 20 unitats homogènies o volum de primes superior o igual a 18.000 euros, i amb un mateix prenedor.

A més també es poden contractar els "col·lectius oberts" o de "lliure adhesió" (per exemple, associacions, centrals de compra...) en què hi ha una pluralitat de prenedors; poden considerar-se com a flota si són estudiats pel Ram d'Autos Empreses i poden tenir unes condicions especials diferents de les condicions estàndard de les pòlisses individuals.

En totes les flotes es mantenen criteris de contractació en funció de la tipologia dels vehicles (que pot ser de primera, segona o tercera categoria) i de les cobertures que se sol·licitin.

No ho dubtis més, sol·licita un pressupost d'aquesta assegurança online. El teu Agent es posarà en contacte amb tu tan aviat com sigui possible i podràs formar part de la gran família de GENERALI. Si no disposes d'Agent, pots escollir-ne un entre els més propers al teu domicili.
 

Contractar assegurança online - Generali