Home

Assegurança d'accidents Col·lectiusAssegurança d'Accidents col·lectius

Accidents col·lectius- Generali

GENERALI té una gran experiència en la gestió de pòlisses d'accidents que li permet oferir, a tota mena de col·lectius, una solució asseguradora adaptada a cada necessitat.

El volum de primes emeses en productes col·lectius d'accidents va arribar l'any 2009 als 38,63 milions d'euros, cosa que representa el 4,10% del conjunt del sector assegurador.

GENERALI Accidents col·lectius. És una assegurança d'accidents dissenyada perquè les diferents entitats, associacions i agrupacions existents puguin atorgar als seus membres una protecció adequada respecte als accidents que puguin patir.

Generali Accidents Formació i Ensenyament. Aquesta assegurança d'accidents cobreix les necessitats següents:
  • Que els centres de formació que imparteixen cursos d'adaptació, especialització i perfeccionament professional, donin als seus alumnes una cobertura d'accidents durant el desenvolupament d'aquests cursos.
  • Que els centres escolars puguin donar als seus alumnes una protecció adequada respecte als accidents que puguin patir dins l'àmbit del centre escolar.

Generali Assegurança Obligatòria de Viatgers s'adreça a les persones físiques o jurídiques l'activitat de les quals és el transport públic col·lectiu de passatgers, sempre que la capacitat del mitjà de transport públic no sigui inferior a 9 places.

Descobreix les avantatges i cobertures que les assegurances d'Accidents Col·lectius tenen per al teu col·lectiu.

Si vols formar part de la gran família de GENERALI, no ho dubtis més, sol·licita un pressupost d'aquesta assegurança online i el teu Agent es posarà en contacte tan aviat com sigui possible. Si no disposes d'Agent, pots seleccionar-ne un entre els més propers al teu domicili.
Contractar assegurança online - Generali