Home

Assegurances de vida i pensions per a empreses

Vida i pensions

GENERALI, especialitzada en la gestió d'assegurances relacionades amb la cobertura de tota mena de prestacions per a empleats, ocupa una posició destacada en el mercat que li permet oferir a empreses de qualsevol tipus una solució adaptada a cada necessitat, tant si es deriven de la instrumentació de compromisos per pensions com si no.
 

 • Pòlisses de Vida Risc
  Cobertura de les contingències de mort o invalidesa derivades tant de malaltia com d'accident, recollides, o no, en convenis col·lectius o una altra classe d'acords amb els treballadors.

   
 • Pòlisses de Vida per a la Jubilació
  Productes l'objectiu bàsic dels quals és la constitució d'un capital en la data de jubilació dels empleats, tant si es tracta de la cobertura de Premis de jubilació com d'altres compromisos assumits per l'empresa amb els seus empleats, o bé com a incentiu voluntari per conservar els empleats més qualificats o directius.

   
 • Pòlisses de Rendes
  Garantia d'una renda mensual per als treballadors que cessen en la seva activitat laboral, que els proporciona un complement a la pensió de la Seguretat Social perquè assoleixin un nivell d'ingressos suficient.
   
 • Prejubilacions
  Pòlisses destinades a atendre les necessitats de les empreses quan afronten un procés de regulació de la plantilla.

Generali Vida Col·lectius Nominada
Dirigida a l'empresa per a la cobertura de prestacions de mort i invalidesa dels treballadors, derivades de compromisos per pensions, incloent-hi convenis col·lectius o com a retribució complementària voluntària.

Generali Vida Conveni
Dirigida a l'empresa per a la cobertura de prestacions de mort i invalidesa dels empleats, derivades dels diferents convenis col·lectius d'àmbit nacional, autonòmic o local.

Generali Vida Col·lectius Innominada
Dirigida a l'empresa per a la cobertura de prestacions de mort i invalidesa dels treballadors, derivades de compromisos per pensions o com a retribució complementària voluntària.

Generali Premis Jubilació
Dirigida a l'empresa per a la cobertura dels compromisos adquirits de jubilació en els convenis col·lectius sectorials (nacional, autonòmic i provincial) o d'empresa.

Generali Previsió Col·lectiva
És una assegurança col·lectiva de jubilació, completa i flexible, que permet la instrumentació d'un Pla de Previsió per als empleats de qualsevol tipus d'empresa, amb els avantatges que ofereix la modalitat d'aportació definida.

Generali Previsió Social Empresarial
És un nou instrument assegurador, complet i flexible, que permet la instrumentació d'un Pla de Previsió per als empleats de qualsevol tipus d'empresa, amb els avantatges que ofereix la modalitat d'aportació definida.

Generali Pla de pensions de promoció conjunta
Pla de Pensions d'Ocupació d'aportació definida apte per instrumentar els compromisos per pensions assumits per les empreses amb els treballadors en matèria de previsió social i dins el marc de la legislació d'exteriorització de compromisos per pensions.

Plans de pensions d'ocupació
Satisfà les necessitats de les empreses per a la cobertura dels compromisos adquirits amb els empleats, d'acord amb la legislació vigent per a Plans i Fons de Pensions de la modalitat d'ocupació.

Col·lectiu de Rendes
Dirigida a les empreses amb compromisos per pensions de jubilació, i en la qual GENERALI assumeix el pagament de les rendes derivades d'aquests compromisos per als empleats en situació passiva.

Pla jubilació de directius
Destinat a instrumentar un pla de previsió (jubilació, mort i invalidesa) com a part de la retribució del directiu.

Prejubilacions
Satisfà les necessitats de les empreses amb plans de regulació d'ocupació o rejoveniment de plantilles.


No ho dubtis més, sol·licita un pressupost d'aquesta assegurança online. El teu Agent es posarà en contacte amb tu tan aviat com sigui possible i podràs formar part de la gran família de GENERALI. Si no disposes d'Agent, pots escollir-ne un entre els més propers al teu domicili.
 

Contractar assegurança online - Generali